lat
EUR
Pieslēgties kontam
Velmes (0)

0

0.00 EUR

Magnolica-shop.com pārdošanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie Pircēja un SIA "OLIVIA STYLE" (turpmāk tekstā - Pārdevējs) pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) ir saistošs juridisks dokuments, kas nosaka pušu tiesības un pienākumus, preču pasūtīšanas un apmaksas, piegādes kārtību un atgriešanas nosacījumus, kā arī citus preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus interneta veikalā https://magnolica-shop.com/ (turpmāk tekstā - interneta veikals).

1.2. Pircējs piekrīt šiem noteikumiem, pēdējā preču pasūtīšanas interneta veikalā posmā atzīmējot "iepazinos un piekrītu noteikumiem".

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt vai rediģēt noteikumus.

1.4. Reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā ir tiesības tikai un vienīgi:

1.4.1. Pilngadīgas personas;

1.4.2. Nepilngadīgas personas vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, tikai ar vecāku vai aizbildņa piekrišanu, ja vien viņi paši nedisponē ar saviem ienākumiem;

1.4.3. Juridiskās personas;

1.4.4 Visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.5. Pircējs, piekrītot noteikumiem, apstiprina, ka saskaņā ar šo noteikumu 1.4. punktu viņam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā magnolica-shop.com.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pirms pirkuma veikšanas interneta veikalā pircējam nav nepieciešams reģistrēties interneta veikalā. Reģistrējot profilu interneta veikalā, pircējam ir jāievada:

  • viņa vārds, uzvārds, 

  • e-pasta adrese

  • kontakttālruņa numurs

  • piegādes adrese

2.2. Apstiprinot šos noteikumus, pircējs piekrīt, ka:

  • ka uz viņa e-pasta adresi un/vai kontakttālruņa numuru tiks nosūtīti ziņojumi ar informāciju par preces pasūtīšanu, apmaksu un piegādi.

  • viņa e-pasta adrese un/vai kontakttālruņa numurs tiks izmantoti tiešā mārketinga mērķiem (email, SMS).

2.3. Pircējs sniedz savus personas datus:

  • savu vārdu, uzvārdu, 

  • e-pasta adresi

  • kontakttālruņa numuru

  • piegādes adresi

kas nepieciešami preču iegādei, piegādei un apmaksai.

2.4. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde, ko mēs veicam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), tiks izmantota tikai preču iegādei, piegādei vai tiešajai tirdzniecībai.

2.5. Pārdevējs apņemas neizpaust klienta personas datus trešajām personām, izņemot pārdevēja partnerus, kas nodrošina preces(-u) piegādi pircējam vai citu atbilstošu pakalpojumu, izpildot pasūtījumu. Visos pārējos gadījumos pircēja personas dati var tikt izpausti trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

3.    Pirkuma līguma noslēgšana

3.1. Līgums starp pircēju un pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad pircējs, izvēloties preci(-es) un izveidojot grozu, nospiež pogu "pabeigt pasūtījumu" un piekrīt šī interneta veikala noteikumiem.

3.2. Pēc pirkuma līguma sastādīšanas pircēja izvēlētās preces, sortiments, daudzums, cena, piegādes termiņi un citi nosacījumi ir saistoši un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.3. Interneta veikalā piedāvātās preces ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtītās Preces nav iespējams pārdot, Pircējs tiek nekavējoties informēts ar e-pasta vai cita saziņas līdzekļa (telefona vai SMS) starpniecību un šo Preču pasūtījums tiek anulēts.

3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un saglabāti interneta veikala datubāzē.

4.    Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā saskaņā ar šiem noteikumiem.

4.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma, kas noslēgts ar interneta veikalu, rakstiski (pa e-pastu, norādot vēlamo preces atgriešanu un tās sērijas numuru) paziņojot par to pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no piegādes dienas.

4.3. Pircējs nevar izmantot 4.2. punktā minētās tiesības, atteikuma tiesības attiecībā uz šādiem līgumiem:

4.3.1. Pakalpojumu līgumiem, kas stājas spēkā saskaņā ar pircēja piekrišanu pirms 14 dienu termiņa beigām;

4.3.2. Preču piegādes vai pakalpojumu līgumiem, kuru vērtība ir atkarīga no piegādātāja nekontrolētas finanšu tirgus nestabilitātes;

4.3.3. Līgumi par tādu preču piegādi, kas ir ražotas saskaņā ar īpašiem pircēja norādījumiem vai ir ražotas ar skaidru norādi konkrētam pircējam, vai arī to rakstura dēļ tās nevar atdot atpakaļ, ātri bojājas vai to derīguma termiņš beidzas;

4.3.4. Citos gadījumos, kad pirkuma līgumu nevar atcelt Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto likumu dēļ.

4.4. Pircēja tiesības, kā norādīts 4.2. punktā, var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, arī tad, ja tā nav lietota.

4.5. Pircējam ir arī citas tiesības, kas noteiktas šajos noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos. 5.

5.    Pārdevēja tiesības

5.1. Gadījumā, ja pircējs jebkādā veidā mēģina traucēt interneta veikala darbību un datu glabāšanas drošību vai pārkāpj citus 6. punktā noteiktos pircēja pienākumus, šādā gadījumā pārdevējam ir tiesības atsaukt pircēja reģistrāciju vai citādi ierobežot piekļuvi interneta veikalam magnolica-shop.com.

5.2. Ja pircējs vēlas samaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu un saņemt preci, bet ar viņu nav iespējams sazināties 3 (trīs) darba dienu laikā, pasūtījums tiek atcelts.

6.    Pircēja pienākumi

6.1. Pircēja pienākums ir samaksāt par precēm un saņemt tās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja pircējs piegādes brīdī bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, pircējam ir pienākums segt piegādes izdevumus.

6.3. Pircēja pienākums ir saglabāt un nenodot trešajām personām datus par pieslēgšanos interneta veikalam. Ja pircējs pazaudē pieslēguma datus, viņam ir pienākums par to nekavējoties informēt. Interneta veikals nav atbildīgs par trešo personu darbībām, kuras ir izmantojušas pircēja datus, pirms interneta veikals ir ticis informēts un interneta veikala administrators ir mainījis pircēja pieteikšanās datus. Šādā gadījumā interneta veikals var uzskatīt, ka darbības interneta veikalā ir veicis pircējs.

6.4. Interneta veikala pircējiem jāievēro šie noteikumi vai citi interneta veikalā skaidri norādītie nosacījumi un nepārkāpj Latvijas Republikas likumus.

7.    Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas radīt visus tiešsaistes veikala pieejamības nodrošināšanas nosacījumus, šajos noteikumos norādītos darbības nosacījumus un citus tiešsaistes veikalā norādītos nosacījumus

7.2. Pārdevējs apņemas piegādāt iegādātās preces uz pircēja norādīto adresi, pamatojoties uz noteikumos minētajiem nosacījumiem.

7.3. Pārdevējs apņemas ievērot pircēja tiesības uz privātumu un viņa personisko informāciju.

7.4. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ pārdevējs nav varējis piegādāt interneta veikalā iegādātās preces, pārdevējam ir tiesības piedāvāt līdzīgas preces. Ja pircējs atsakās, pārdevējam ir pienākums 7 darba dienu laikā atgriezt naudu.

7.5. Ja pircējs ir izmantojis šo noteikumu 4.2. punktā noteiktās tiesības un saskaņā ar 4.4. punktā noteiktajiem noteikumiem, pārdevējam ir pienākums atgriezt pircēja samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no atgrieztās preces saņemšanas dienas.

8.    Preču cenas

8.1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas eiro (eur). Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ir iekļauts preču cenā.

8.2. Pārdošanā norādītās (izceltās) mazumtirdzniecības cenas ir piegādātāju vai oficiālo izplatītāju norādītās preču cenas. Pārsvītrotās cenas ir ražotāja ieteiktās mazumtirdzniecības cenas.

9.    Norēķinu noteikumi un termiņi

9.1. Pircējs par pasūtītajām precēm norēķinās vienā no šiem veidiem:

9.1.1. Elektroniskā banka;

9.1.2. Pārskaitījums, pamatojoties uz izrakstīto rēķinu.

9.1.3. Ar skaidru naudu, saņemot preces, ko piegādā kurjers.

9.2. Pircējs, apmaksājot preces 9.1.1. punktā norādītajā veidā, apņemas nekavējoties samaksāt par precēm. Sūtījums tiks noformēts tikai pēc apmaksas veikšanas, izņemot gadījumus, ja pircējs ir izvēlējies 9.1.1. punktā aprakstīto apmaksas veidu.

9.3. Pārdevējs patur tiesības mainīt apmaksas veidus, brīdinot par izmaiņām interneta veikalā.

10.    Preču piegāde

10.1. Pircējs, iegādājoties preces interneta veikalā, var izvēlēties piegādes veidu.

10.2 Preces piegāde:

10.2.1. Pircējs, izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi;

10.2.2. Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. 10.2.3. Gadījumā, ja viņš nevar pieņemt preci personīgi, un prece tiek piegādāta uz adresi, kas norādīta, pamatojoties uz pircēja sniegtajiem datiem, pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par preces piegādi nepareizajam subjektam - pārdevējam;

10.2.3. Preces var piegādāt pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

10.2.4 Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas atkarībā no piegādes adreses, svara un izmēra;

10.2.5 Pārdevējs patur tiesības mainīt piegādes izmaksas.

10.3. Preču piegādes noteikumi ir norādīti aprakstā. Tie ir provizoriski un var tikt mainīti. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka iegādātās preces tiek piegādātas pēc iespējas ātrāk.

10.4. Saņemot preci, pircēja pienākums ir kopā ar pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma saturu un stāvokli un parakstīt rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, Pircējs piekrīt, ka sūtījums tiek nodots apmierinošā stāvoklī, preces nav bojātas, bojājumi nav saistīti ar rūpnīcas defektiem vai nepareizu preces(-u) iesaiņojumu (ko var noteikt, apskatot preci no ārpuses).

10.5. Pamanot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece(-es) ir bojāta(-as) un/vai prece(-es) ir nepareizi noformēta(-as), pircēja pienākums ir to atzīmēt rēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē uzrakstīt brīvas formas aktu par preces(-u) pārkāpumu (neatbilstību) un (vai). Ja pircējs nav veicis šīs darbības, pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret pircēju par bojātajām precēm, ja bojājuma cēlonis nav rūpnīcas defekts vai saistībā ar preču konfigurācijas neatbilstību, ja šīs neatbilstības var konstatēt preču(-u) ārējās apskates laikā.

11.    Preču atgriešana

11.1. Visas pārdoto preču īpašības ir jānorāda katras preces aprakstā. Pārdevējs nav atbildīgs par interneta veikalā pārdoto preču krāsu, formu, izmēru un citiem parametriem, ja krāsu, formu, izmēru un citus parametrus izkropļo pircēja monitora īpašības.

11.2. Lai atgrieztu preci(-es) šajos noteikumos noteiktajos gadījumos, pircējam ir jāaizpilda atgriešanas dokuments, jāiesniedz tas kopā ar atgriezto preci un jāinformē par to pārdevējs, kā noteikts šo noteikumu 4.2. punktā.

Lejuplādēt atgriešanas dokumentu

11.3. Preču atgriešanai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

11.3.1. Precei jāatgriežas iepakojumā, kādā tā tika piegādāta. Iepakojumam jābūt nebojātam, tīram, pareizi sagatavotam un iepakotam.

11.3.2. Preces nedrīkst būt bojātas pircēja dēļ, t. i., bez mehāniskiem vai citiem bojājumiem;

11.3.3. Precēm jābūt nelietotām, saglabājušām savu komerciālo izskatu (drošības plēve un etiķetes nav noplēstas) (tas neattiecas uz bojātu preču atgriešanu);

11.3.4. Atgrieztajām precēm jābūt tādām pašām, kādas tās saņēma pircējs;

11.3.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atdotās preces, ja nav izpildīti preču atgriešanas nosacījumi;

11.3.6. Pircējam nav tiesību atkāpties no pirkuma līguma un atgriezt preci, ja pircējs ir sabojājis preci vai būtiski mainījis preces izskatu;

11.3.7. Preces tiek atdotas atpakaļ pārdevēja noteiktajā kārtībā;

11.3.8. Ja preces tiek atgrieztas saskaņā ar 4.2. punktā noteiktajiem noteikumiem, pircējs sedz preču atgriešanas izdevumus;

11.3.9. Naudu par atgrieztajām precēm atmaksā tikai ar pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad pircējs ir saņēmis preces.

11.3.10. Pircējs saņem atpakaļ naudu par precēm un kurjerpasta pakalpojumiem tikai rūpnīcas defektu gadījumā. Pārējos gadījumos Pircējam tiek atmaksāta nauda tikai par preci, kurjerpasta pakalpojumu izmaksas netiek atmaksātas.

11.4. Uzmanību: sieviešu/vīriešu apakšveļa, apakškrekli,peldkostīmi,peldbikses, zeķubikses, zeķes, naktskrekli, pidžammas, krūšturi, korsetes, veļa un citas līdzīgas preces nav iespējams atgriezt, saistībā ar veselības un higēnas notekumiem pamatojoties uz Aktu 6.22810

11.5. Ja pircējs atdod preci pārdevējam, atzīmējot sistēmā, ka atgriešanas iemesls ir defekts, pārdevējs, saņemot preci, nozīmē ekspertīzi. Pēc pārbaudes pabeigšanas pārdevējs sazināsies ar pircēju pa e-pastu vai tālruni, ko pircējs norādījis, pasūtot preces.

11.6. Pircējs nevar atgriezt tādas preces, kuru atgriešanas iespēja nav paredzēta Latvijas Republikas tiesību aktos.

12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs sazinās ar pircēju, izmantojot viņa anketā reģistrēto e-pasta adresi, un pircējs var izmantot jebkuru no saziņas kanāliem, kas norādīti interneta veikala sadaļā "kontakti".

13. Atbildība

13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas laikā norādīto datu pareizību. Ja pircējs reģistrācijas laikā ir norādījis neprecīzus datus, pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām, ir tiesīgs pieprasīt no pircēja atlīdzināt tiešos zaudējumus.

13.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību, reģistrējoties interneta veikalā.

13.3. Pircējs ir atbildīgs par personas reģistrācijas datu drošību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā persona, par tādu tiks uzskatīts pircējs.

13.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, ja zaudējumus ir radījis pircējs, neatkarīgi no pārdevēja ieteikumiem un saviem pienākumiem, ja pircējs nav iepazinies ar noteikumiem, neskatoties uz to, ka šī iespēja viņam tika dota.

13.5. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

14.    Pārdevēja izmantotie mārketinga rīki

14.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā var veikt jebkāda veida akcijas, mainīt noteikumus vai pārtraukt to veikšanu.

14.2. Pārdevējs var nodrošināt klientus ar virtuālās valūtas vienībām, ar kurām varēs norēķināties par precēm, kas iegādātas tikai tiešsaistes veikalā.

14.3. Ja pircējs iegādājas preci, izmantojot virtuālo naudu, iegādājoties un pēc tam izmantojot šo noteikumu 4.2. punktā noteiktās tiesības atgriezt preci, virtuālās valūtas vienības tiek atskaitītas no summas, kas tiek atgriezta pircējam par atgriežamo preci.

14.4. Virtuālās valūtas vienības netiek konvertētas eiro.

15.    Nobeiguma noteikumi

15.1. Interneta veikals patur tiesības pēc saviem ieskatiem apturēt, papildināt, mainīt šos noteikumus un citus ar noteikumiem saistītos dokumentus, par to informējot pircēju interneta veikalā. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t.i., no dienas, kad tie ir ievietoti interneta veikala sistēmā.

15.2. Ja pircējs nepiekrīt noteikumu jaunajai redakcijai, daļējiem papildinājumiem, izmaiņām, pircējam ir tiesības atteikties, ar nosacījumu, ka pircējs zaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

15.3. Ja pēc noteikumu aktualizēšanas pircējs turpina izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka pircējs piekrīt noteikumu daļējo papildinājumu, izmaiņu jaunajai versijai.

15.4. Šie noteikumi ir izveidoti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

15.5. Šie noteikumi attiecas uz attiecībām, kas izriet no Latvijas Republikas tiesību aktiem.

15.6. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo noteikumu izpildi, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

15.7. Puses tiek atbrīvotas no šajos noteikumos paredzēto saistību izpildes, ja to izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

15.8. Informācija par Pārdevēju:

Uzņēmuma nosaukums: SIA "OLIVIA STYLE"

Uzņēmuma nosaukums: SIA "OLIVIA STYLE" 

Reģ. Nr.: 50203251541

PVN reģ.  LV50203251541 REĢISTRĀCIJAS NR.

Juridiskā adrese: Jūrmala, Saulgriežu iela 4, LV-2008

Banka: "SEB BANKA" AS

Kods: UNLALV2X

Konta numurs: LV18UNLA0055001812802